Blackman Cruz

SET OF FOUR IRON LION PAWS

Blackman Cruz

SET OF FOUR IRON LION PAWS

English, Late 19th C 

Iron, wood

19" H x 6" Diam 


$5,500