Blackman Cruz

PAIR OF MONUMENTAL WROUGHT IRON SPANISH REVIVAL TORCHIÈRES

Blackman Cruz

PAIR OF MONUMENTAL WROUGHT IRON SPANISH REVIVAL TORCHIÈRES

c1920

Wrought iron, gilt, marble

98" H x 19" Diam

$24,500