Blackman Cruz

OBSIDIAN MIRROR ON STAND

Blackman Cruz

OBSIDIAN MIRROR ON STAND

22" H x 15.5" W x 9.5" D

Obsidian, iron base

$5,700